Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије

Чланови Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије су активни судски преводиоци/тумачи којима су решењем надлежног органа поверена јавна овлашћења: усмено и писмено превођење са овером а која се потврђује клаузулом овере и печатом и потписом овлашћеног лица (чији се регистар води и при вишим судовима за чије потребе су судски преводиоци/тумачи и именовани). Судски преводиоци/тумачи су једна од правосудних професија те стога важан елемент у функционисању правсудног система. Свесни ове чињенице, наши чланови се редовно одазивају на позив за превођење у судовима, истражним поступцима и осталим државним установама; придржавају се Правилника о судским тумачима, Кодекса професионалне етике, Пословника о раду сталних судских преводилаца и тумача и свих осталих релевантних важећих прописа, који предвиђају награду за рад судског преводиоца/тумача, чији је ценовник услуга усменог и писменог превођења у потпуности усклађен са прописима који уређују ову област, и представља минималну накнаду за рад по предметним категоријама. Остали пратећи трошкови утичу на додатке у зависности од природе ангажовања, врсте превођења, тежине текста, хитности превода и осталих предметних околности. Напомена: неповредивност печата важи на читавој територији Републике Србије (правно тумачење Министарства правде можете погледати овде), стога за избор преводиоца није пресудно место пребивалишта, већ искључиво језик за који је судски преводилац/тумач овлашећен. За одабир судског преводиоца/тумача за ангажовање усменог превођења, препоручујемо да обратите пажњу на место пребивалишта како би смањили пратеће трошкове (доласка на и одласка са места превођења).

Арапски

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Рифаи Елба Раја арапски Нови Сад Нови Сад raya.rifaie@gmail.com 065/230 0115

Грчки

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Радуловић Ники грчки Нови Сад Нови Сад niki.gardiakou.radulovic@gmail.com ifigenijadraganic@yahoo.com 063/871 4989

Енглески

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Гојков Ксенија енглески Вршац Вршац alphalingua@live.com 063/365 673
Ивков Игор енглески Нови Сад Нови Сад igor.ivkov@hotmail.com 063/629 641
Илић Кристина енглески Нови Сад Нови Сад kristinailic1@gmail.com 064/273 3369
Јовановић Војислав енглески Нови Сад Нови Сад jovanovic.vojislav@gmail.com 064/2130 976
Киш Јоцић Жаклина енглески Панчево Панчево zaklinakis@gmail.com 064/134 0672
Михаиловић Зорица енглески Ваљево Ваљево zorica.mesterovic@gmail.com 069/300 2293
Милошевић Јасна енглески Нови Сад Нови Сад jasnabokimilosevic@gmail.com 062/806 7629‬
Милошевић Слађана енглески Београд Београд millola@yahoo.com 064/6428 715
Митић Снежана енглески Нови Сад Нови Сад office@tsiprevodi.com 063/669 796
Николић Стојиљковић Зорица енглески Ниш Ниш zorica58@gmail.com 063/436 497
Перишкић Адам енглески Сомбор Сомбор adam.periskic@gmail.com  063/376 915
Перишкић Славица енглески Сомбор Сомбор slavica.periskic@gmail.com 063/376 915
Пероло Миљенка енглески Београд Београд ag.perolo@gmail.com 060/392 7690
Петровић Милица енглески Београд Београд micuko1967@gmail.com 064/110 8900
Рељин Александра енглески Нови Сад Нови Сад sandrareljin@yahoo.com 063/520 430
Ристић Оливера енглески Нови Сад Нови Сад roliveranna@gmail.com 065/664 5110
Самарџић Тина енглески Београд Београд tina@spotter.rs 063/240 264
Старовлах Мирослав енглески Београд Београд m.starovlah@gmail.com 064/800 1583
Томић Наташа енглески Нови Сад Нови Сад natasa.tomic@proverbum.com 063/105 5441
Томовић Радмила енглески Београд Београд raadmiilaa@gmail.com 063/724 8869
Укропина Дејан енглески Нови Сад Нови Сад ukropinad@gmail.com 062/238 652
Векарић Гордана енглески Београд Београд gocaa@eunet.rs 063/770 1101
Врбашки Зорица енглески Нови Сад Нови Сад zoca.vrbaski@gmail.com 064/203 5493
Вулетић Сања енглески Сремска Митровица Сремска Митровица vuleticsanja01@gmail.com 062/252 695
Загорчић Наташа енглески Београд Београд fonemaprevod@gmail.com 063/287 775

Италијански

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Бобан Ана италијански Нови Сад Нови Сад ana_blaskovic@yahoo.com 063/181 3812
Галебовић Јелена италијански Београд Београд jgaleb@eunet.rs 063/239 786
Степанов Атизано Јелена италијански Суботица Кикинда stepanov.jelena@gmail.com 069/100 2236
Векарић Гордана италијански Београд Београд gocaa@eunet.rs 063/770 1101
Илић Љиљана италијански Београд БЕоград iliclj@yahoo.it 064/142 36 03

Кинески

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Елезовић Ивана Кинески Зрењанин Београд ivana@bepsprevodi.rs 060/56 56 556

Латински

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Милинковић Слађана латински Нови Сад Нови Сад sladjanamilinkovich@gmail.com ‭060/499 0099‬

Мађарски

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Зеди Валериа мађарски Нови Сад Бечеј adv-zedi@stcable.net 063/860 9989
Јухас Атила мађарски Суботица Сента juhems@gmail.com 063/542 595
Кнези Петер мађарски Нови Сад Бечеј knezipeti@gmail.com 063/8664 184
Пеновац Нараи Ева мађарски Суботица Бачка Топола EvaNaray@hotmail.com 063/852 8543
Тот Ласло мађарски Сомбор Станишић tlaci45@yahoo.com 064/1705 445
Халгато Богларка мађарски Сомбор Фекетић hallgato.bogi@gmail.com 065/207 46 81

Македонски

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Јоновска Јелена македонски Панчево Панчево jonovska.jelena@gmail.com 063/1709 820

Немачки

Вуксановић Драгомир немачки Зрењанин Зрењанин dvuksanovic47@gmail.com 061/289 9861
Карановић Сања немачки Нови Сад Нови Сад voljenik@gmail.com 063 7170 603
Милорадов Марија немачки Нови Сад Петроварадин miloradovma@eunet.rs 064/392 4915‬
Митровић Маја немачки Зајечар Зајечар mitrovicmaja2305@gmail.com 064/153 8661
Михаиловић Зорица немачки Ваљево Ваљево zorica.mesterovic@gmail.com 069/300 2293
Гагић Немања немачки Сремска Митровица Стара Пазова nemanjagagić@yahoo.com 066/357 751
Ћирић Јасмина немачки Београд Београд jasm.ciric@sbb.rs 064/173 0010
Шнел Живановић Маргита немачки Бачка Паланка Нови Сад margitasnel@yahoo.com 069/151 4308

Ромски

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Калдараш Жељко ромски Нови Сад Нови Сад zeljko.kaldaras@gmail.com 063/113 3061

Румунски

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Котарица Галина румунски Сремска Митровица Зрењанин galinakotarica@yahoo.com 063/479-110
Љубић Тодоран Маринела румунски Панчево Панчево advokat.marinelaljubic@gmail.com 063/340 073
Свера Анета румунски Сремска Митровица Вршац aneta_svera@yahoo.com 065/543 7270

Руски

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Бијелић Милојица Антонела руски Сремска Митровица Нова Пазова prevodilaczaruski@gmail.com 060/311 9013
Дуњић Богуновић Марија руски Нови Сад Нови Сад dunjicmarija@yahoo.com 063/780 2390
Гавранчић Милина руски Сомбор Нови Сад milina89@gmail.com 064/505 2260
Илић Светлана руски Ужице Бајина Башта s.aleksic358@gmail.com 062/8600 553
Потапенко Артем руски Нови Сад Ветерник artem.potapenko@gmail.com 064/925 2828
Усановић-Ашоња Нада руски Нови Сад Футог nadausan@yahoo.com 063/845 8679
Филиповић Сунчица руски Сремска Митровица Инђија suncicafilipovic@yahoo.com 063/397 904

Словачки

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Димитријевић Ивона словачки Београд Београд ivonadimitrijevic@yahoo.com 064/1935162
Забунов Јана словачки Нови Сад Бачки Петровац janazabunov@gmail.com 063/528 226
Јоновска Јелена словачки Панчево Панчево jonovska.jelena@gmail.com 063/170 9820
Фунћик Ана словачки Нови Сад Нови Сад jonovska.jelena@gmail.com 063/170 9820

Турски

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Гегић Брисел турски Нови Сад Нови Сад preduzetnik.merhaba@gmail.com 069/118 7591

Француски

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Поповић Наташа француски Нови Сад Нови Сад natachapopovic@yahoo.fr 064/130 8900
Станојевић Драган француски Пожаревац Неготин mdstanojevic@gmail.com 061/370 2852
Свера Анета француски Сремска Митровица Вршац aneta_svera@yahoo.com 065/543 7270
Видић Милица француски Сремска Митровица Рума milicavidic.tr@gmail.com 064/308 4579

Чешки

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Фирст(Fürst) Милан чешки Сремска Митровица Стара Пазова milan@first.in.rs 065/387 7877

Шпански

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ОВЛАШЋЕН ЗА ЈЕЗИК ВИШИ СУД ПРЕБИВАЛИШТЕ ИМЕЈЛ ТЕЛЕФОН
Борљин Јелена шпански Нови Сад Нови Сад jborljin@yahoo.com 062/817 1324
Николић Марина шпански Београд Београд marina.nikolic57@gmail.com 063/869 4000

Званични регистри и осталих судских преводилаца/тумача, којима су издата решења од стране надлежних органа,  можете погледати на њиховим интернет презентацијама: Министарство правде https://www.mpravde.gov.rs/tekst/13861/elektronska-evidencija-stalnih-sudskih-prevodilaca-i-tumaca.php и Покрајински секретаријат за образовање, управу, прописе и националне мањине http://www.puma.vojvodina.gov.rs/tumaci.php